top of page

"ไม้ประธาน" ไม้ใหญ่ให้ร่มเงาพลางแสงแดดได้ดีรวมไม้ประธานไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา สร้างความร่มรื่นให้แก่ที่พักอาศัย โดยการจัดสวนที่มีไม้ประธานนี้จะช่วยสร้างให้สวนนั้นๆ มีจุดเด่นหรือจุดดึงดูดสายตาได้ ไม้ประธานที่ขอยกมาวันนี้แบ่งออกเป็นไม้ประธานให้ร่มเงาดี ไม้ประธานดอกสวย ไม้ประธานดอกหอม ไม้ประธานกินได้ ไม้ประธานราคาแพง และไม้ประธานสวยทนราคาไม่แพง ที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของผู้พักอาศัยComentarios


Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page