top of page

รับสมัคร ผู้ควบคุมงานภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา


รายละเอียดของงาน

1. จัดทำแผนงานปลูกต้นไม้ในโครงการ ตลอดจนควบคุมงานและคนงานตกแต่งภูมิทัศน์ประจำไซต์งานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

2. ประสานงานกับผู้จัดการโครงการและผู้รับเหมารายย่อยที่เกี่ยวกับการจัดสวนได้

3. รายงานการทำงานประจำวันและจัดทำเอกสารส่งมอบงานในแต่ละงวด และเมื่อสิ้นสุดโครงการได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชสวนประดับ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถปฎิบัติงานที่ Site งานต่างๆ ภายในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้

- สามารถอ่านแบบและวัดพื้นที่หน้างานหรือกำหนดพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานได้

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดสวนหรือการควบคุมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 3-5 ปี

- มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติต่องานที่ดี และสามารถทนต่อสภาวะแรงกดดันต่างๆ ได้

- มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้ หรือมีรถยนต์เป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรมเบื้องต้น เช่น Autocad, Sketch Up, Photoshop ได้

สวัสดิการ

ประกันสังคม โบนัส ตามกฏหมายแรงงานกำหนด

เงินเดือน

ตามประสบการณ์และความสามารถ หรือตามตกลง

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สนใจติดต่อ

บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด 40/15 หมู่ 2 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทร. 086-327-9983

หรือส่งเอกสารสมัครงานมาที่อีเมล์

pergolarlandscape@gmail.com

info@pergolalandscape.com


Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page