top of page

Walkway | เนรมิตให้สวนสวยด้วย "แผ่นพื้นทางเดิน"


วัสดุภายนอกบ้านที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเดิน เพื่อเอาไว้ชื่นชมความสวยงาม หรือไว้สำหรับแบ่งสัดส่วนพื้นที่ต่าง ๆ จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลย นอกจาก “แผ่นพื้นทางเดิน” ที่ทำให้สวนดูสมบูรณ์แบบมากขึ้น ซึ่งแผ่นปูพื้นทางเดินนี้สามารถแบ่งออกได้ตามความต้องการและตามการใช้งานหลัก ๆ ได้อย่าง "แผ่นปูพื้นจากวัสดุธรรมชาติ" และ "แผ่นปูพื้นจากคอนกรีต"โดยการวางแผ่นพื้นทางเดินนี้จะมีขั้นตอนในการวาง เพื่อปรับหน้าดินให้มีความสม่ำเสมอกันและไม่ให้เกิดดินทรุด ซึ่งขั้นตอนนี้ควรศึกษาหรือปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงด้วย


แผ่นปูพื้นจาก “วัสดุธรรมชาติ” | Nuture


ผู้พักอาศัยจะเลือกใช้แผ่นปูพื้นชนิดนี้ หากอยากได้ความสวยงามที่ให้ความรู้สึก “เสมือนธรรมชาติ” ซึ่งวัสดุที่ได้นี้จะมาจากหินแกรนิต หินกาบ หินทราย หรือศิลาแลง และด้วยความเป็นธรรมชาติ เราจึงไม่สามารถสร้างให้มีขนาด ความหนาบาง พื้นผิว หรือรูปทรง ให้เหมือนกันได้ ซึ่งการใช้งานของหินแต่ละแบบก็มีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกัน


"หินแกรนิต" เนื้อหินแน่นและไม่เป็นโพรงหรือมีรูพรุน เหมาะกับการใช้ปูพื้นทั้งภายในและภายนอก น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ "หินกาบ" เนื้อหินเปราะและแตกหักง่าย เป็นหินซับน้ำและมีโอกาสเกิดเชื้อราได้ง่าย

"หินทราย" พื้นผิวหยาบเหมือนทราย มีรูพรุน แต่อาจเกิดตะไคร่น้ำ และเชื้อราได้

"ศิลาแลง" แผ่นคล้ายสีอิฐ นิยมเอามาทำแผ่นพื้นทางเดิน แต่พื้นจะลื่นเกิดตะไคร่น้ำได้ง่าย


ด้วยความเป็นหินธรรมชาติ ทำให้เกิดตะไคร่น้ำได้ง่าย จึงต้องหมั่นดูแลความสะอาดอยู่เป็นประจำ


แผ่นปูพื้นจาก “คอนกรีต” | Modern


พื้นทางเดินที่ผู้พักอาศัยนิยมเลือกใช้ ด้วยความที่มีรูปทรงให้เลือกได้หลากหลาย หาซื้อง่าย ราคาถูก ติดตั้งง่าย สามารถรับน้ำหนักได้มาก ทั้งยังสามารถเลือกพื้นผิวหรือลวดลายได้ตามความชอบและตามฟังก์ชันการใช้งานของผู้อยู่อาศัย

Comments


Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Line
  • Facebook
  • Youtube
  • TikTok
  • Instagram
bottom of page