๏ แนวความคิดในการออกแบบหรือการก่อสร้าง เน้นและให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมการนำกลับมาใช้ และสรรหาวัสดุทั่วไปที่หาได้ง่ายในท้องตลาด มาดัดแปลงก่อให้เกิดประโยชน์
๏ สร้างสรรค์ผลงานมีจุดเด่นเฉพาะตัวในรูปแบบของ PERGOLAR จากความรู้และประสบการณ์ โดยเน้นมุมมองการจัดวาง หรือการจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับการใช้งานให้ได้ประโยชน์ใช้สอย เหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้ยังสามารถดูแลรักษาได้ง่าย และใช้งานได้จริงในระยะยาวนาน
๏ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการออกแบบสร้างภาพเสมือนจริง 
(Presentation 3D) เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารแนวความคิดในการนำเสนอ
๏ ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นระบบ ตรงต่อเวลา ซื่อตรง รับผิดชอบต่องาน โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และหนังสือรับรองผลงานจากองค์กร และนิตยสารชั้นนำมากมาย
๏ การเลือกใช้วัสดุตรงตามมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ / วิชาชีพ
๏ ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและความเรียบร้อยของงานที่ออกมาเป็นหลัก
รวมถึงการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
 โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา
ทีมช่างผู้ชำนาญและเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันของบริษัทฯ
๏ หัวใจหลักของการให้บริการของเราคือการเน้นเรื่องการประกันผลงาน 
และการบริการหลังการขาย
๏ การทำงานให้ได้งานที่ดีมีคุณภาพนั้นจะต้องใส่ใจและตั้งใจเก็บทุกรายละเอียด เสมือนว่าเราทำงานให้กับตัวเอง ความพึ่งพอใจสูงสุดของท่านคือกำลังใจในการดำเนินงานของเรา