top of page

การคิดค่าบริการ

เรายึดมั่นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าบริการ เพียงส่งข้อมูลต่างๆ เช่น ภาพถ่ายสถานที่จริง ความต้องการ ตัวอย่างรูปแบบที่ ต้องการ ปัญหา ทิศทาง และงบ ประมาณ มายังอีเมล์ของเรา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การเข้า สำรวจพื้นที่ การนำเสนอแบบ เบื้องต้น การนำเสนอแบบครั้ง สุดท้ายพร้อมเสนอราคา การตกลงเงื่อนไข เซ็นสัญญา ก่อสร้าง และบริการหลังการขาย

มาตรฐานการทำงาน

แนวความคิดในการออกแบบหรือการก่อสร้างของ Pergolar เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ใหม่ และการสรรหาวัสดุทั่วไปที่หาได้ง่ายในท้องตลาดมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

bottom of page