top of page

จัดวางไม้อย่างไร..? ให้ได้สวนป่า!

อยากจัดสวนเองที่บ้าน แต่จัดอย่างไรก็ดูทึบกลมกลืนกันไปหมด..


เพียงเราลองสังเกตดูสวนป่าธรรมชาติ และ "เลียนแบบให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ" โดยการเลือกใช้วัสดุ พรรณไม้ และสี ก็สามารถทำให้สวนของเราดูสวย ร่มรื่น สบายตา และน่านั่งพักผ่อนไปได้อีกเยอะเลย แต่เราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างนั้นการจะจัดวางไม้ให้ได้ “สวนป่า (Tropical Garden)” ที่ดูร่มรื่น เขียวขจีและทำให้สวนของเราดูไม่ทึบหรือพรรณไม้กลมกลืนกันจนเกินไปนั้น จะมีปัจจัยในการจัดวาง เช่น การดูสัดส่วนภาพรวม การเลือกใช้ไม้ใบ องค์ประกอบของสี เป็นต้น


โดยการจัดวางไม้มีปัจจัยในการจัดวาง

เช่น การดูสัดส่วนภาพรวม การเลือกใช้ไม้ใบ องค์ประกอบของสี เป็นต้น


สัดส่วนภาพรวม

การจัดหรือตกแต่งสวนของเราให้กลายเป็นสวนป่า คือการเลียนแบบให้สวนของเราใกล้เคียงกับ “ความเป็นธรรมชาติ” อย่างการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชา ติ เช่น หิน กรวด พรรณไม้ หรือการเพิ่มแหล่งน้ำการเลือกใช้ไม้ใบ

เลือกใช้ไม้ใบให้เกิดความแตกต่างกัน โดยเป็นไม้ใบที่มีความหยัก มน กลม ผสมผสานลงไปบ้าง

เมื่อเราได้กวาดสายตามองแล้วไม่ทำให้รู้สึกน่าเบื่อ หรือสวนดูแข็งทื่อ


องค์ประกอบของสี

เลือกใช้พรรณไม้ด้านหลังให้เป็นโทนสีเดียวกัน ส่วนไม้ที่จัดวางอยู่ด้านหน้าสามารถเลือกใช้สีให้มีความเข้มอ่อนบ้าง


เพื่อให้สวนดูไม่กลมกลืนกันจนเกินไปเพียงแค่เราลองคำนึงถึงปัจจัยหลัก ๆ และลองจินตนาการสวนป่าที่เราเห็นได้ตามธรรมชาติ เราก็จะสามารถออกแบบสวนบ้านของเราให้เป็น "สวนป่า (Tropical Garden)" ที่เราตั้งใจไว้ให้ดูน่าอยู่เพิ่มขึ้นไปได้อีกเยอะเลย

Comments


Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Line
  • Facebook
  • Youtube
  • TikTok
  • Instagram
bottom of page