top of page

Future Business “เพราะอะไร Horticulturists จึงเรียกได้ว่า เป็นอาชีพของอนาคต”


"การจัดสวน" ไม่ได้มองแค่ทำให้เสร็จแล้วก็จบ เราต้องมองเผื่อไปอีก 5-10 ปี สวนมีชีวิต ต้นไม้มีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงต้องคิดว่า จะใช้ต้นไม้อะไร ปลูกอย่างไร เพื่อให้อยู่กับเจ้าของได้นานที่สุด"

ปณัฐ สุมาลย์โรจน์

Director & Landscape Designer

Pergolar Co., Ltd.

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายๆ อย่างมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอยู่ตลอด ในยุคที่มนุษย์ดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ทั้งในเรื่องอาหารการกิน ผักปลอดสาร อาหารคลีน และสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ ธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นที่ต้องการของตลาด

แต่ในขณะเดียวกัน ปริมาณคนที่เรียนเกษตร ลดน้อยลง

เพราะหลายคนไม่ทราบว่า จบคณะเกษตรมาแล้วทำอะไรได้บ้าง?

พืชสวนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Horticulture) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชสวนในการออกแบบจัดสวน การใช้พืชประดับสถานที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ทำให้ผู้ที่เรียนจบคณะนี้มีความรู้ด้านนี้เป็นอย่างดี

“ถ้าไม่ได้จบออกแบบจะทำได้เหรอ?"

เราอยู่ในยุคสมัย ที่หาความรู้ได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ อยู่ที่ว่าเราพยายามที่จะเรียนรู้กับสิ่งนี้มากแค่ไหน อาจจะไม่ใช่แค่การเรียนรู้ แต่อาจจะต้องหมกมุ่นกับมันเลยก็ได้...

การที่เราจะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จกับสายอาชีพนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ได้ค่าจ้างในการจัดสวน แต่เป็นการสร้างโพรไฟล์ (Profile) ที่ดีให้กับตัวเราเอง รวมถึงสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือออกสื่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวของเราเองว่าจะเดินไปจนถึงจุดไหนที่คิดว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว

SCOPE

ในธุรกิจงานจัดสวน หลักๆ แล้วก็จะมี Landscape และ Garden ทั้งสองอย่างนี้ มีความแตกต่างที่พื้นที่และจุดประสงค์การใช้งาน รวมไปถึงรายละเอียดที่มีความแตกต่างกัน

Process

ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรจะต้องมี คือ ขั้นตอนในการทำงานอย่างมีระบบ

  • Condition & Requirement ความต้องการของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งนำมาเป็นเงื่อนไขและปัจจัยในการจัดสวน

  • Prelimary Design & Presentation การนำเสนอคอนเซ็ปท์ในการออกแบบ

  • Development Design การพัฒนาในส่วนการออกแบบตามปัจจัย และตรงตามความต้องการของลูกค้า

  • Final Design & estimate Price เมื่อพัฒนาจนได้แบบที่ตรงตามจุดประสงค์แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การประเมินราคา ควรลดหรือเพิ่มตรงไหน ลูกค้าพอใจกับราคานี้หรือไม่ หลังจากนั้นคือการเซ็นสัญญาจ้างและเริ่มงานจริง

Principle of Work (A C O D)

Attitude แบบ Positive Thinking จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดี ถ้าเรามีทัศนคติเชิงบวก

Connection ต่อให้เก่งแค่ไหน แต่ถ้าไม่มี connection ก็คงไม่ง่ายที่จะประสบความสำเร็จ เพราะ Connection เป็นส่วนหนึ่งในการก้าวขึ้นสู่บันไดแห่งความสำเร็จ

Opportunity โอกาส คือสิ่งที่สำคัญที่ไม่ใช่กับใครก็ได้ที่จะมี เมื่อมีเข้ามาก็ไม่ควรปล่อยหลุดมือ จงใช้ให้คุ้มค่า

Done การลงมือทำอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่เอาแรงเข้าแลก แต่ต้องคิดด้วยปัญญา

คุณปณัฐ สุมาลย์โรจน์ ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การทำธุรกิจการจัดสวน” ให้กับนิสิตคณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรายวิชา การออกแบบจัดสวน 2 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page