top of page

"บ่อน้ำหน้าบ้าน" เสริมฮวงจุ้ยให้เฮงเฮงเฮง!


เสริมความเป็นสิริมงคลให้เฮงเฮงเฮง!


สวนบ้านไหนที่พักอาศัยใดยังขาดการไหลเวียนของ “น้ำ” สามารถเสริมพื้นที่ด้วยการสร้างสวน/บ่อน้ำ เพื่อเพิ่มพูนความเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภ หรือให้บ้านดูร่มเย็น น่าอยู่ และดูอุดมสมบูรณ์มากขึ้นได้ด้วย งานนี้ใครสายมู ต้องขอลองหน่อย ก็ไม่เสียหลายนะศาสตร์ของฮวงจุ้ยนั้น “น้ำ” เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเป็นอย่างมาก

เชื่อว่าสามารถดึงดูดความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภ ความร่ำรวยให้กับผู้พักอาศัย


เคล็ด(ไม่)ลับการจัดฮวงจุ้ยของบ่อน้ำหน้าบ้าน


เคล็ด(ไม่)ลับการจัดฮวงจุ้ยของบ่อน้ำหน้าบ้านจะคำนึงถึงเรื่องขนาด รูปทรง ลักษณะของน้ำ ตำแหน่งที่ตั้ง เพิ่มเสริมด้วยการตกแต่งด้วยพรรณไม้ และทำให้น้ำไหลตลอดเวลา จะช่วยส่งเสริมให้บ้านร่มเย็น น่าอยู่มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ไม่ควรตั้งบ่อน้ำไว้ทางทิศใต้ เพราะเป็นทิศของธาตุไฟจะเป็นการเปรียบเสมือนการดับไฟ เชื่อว่าคนในครอบครัวจะไม่เจริญก้าวหน้า สุดท้ายนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยComentários


Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Line
  • Facebook
  • Youtube
  • TikTok
  • Instagram
bottom of page