top of page

"สวนน้ำตกในบ้าน" ให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น

การสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้มีความรู้สึกเย็นสบาย ด้วยการมีเสียง “น้ำ” เป็นองค์ประกอบในการจัดตกแต่งสวนภายในบ้านนั้น สามารถลดความตึงเครียด เพิ่มความผ่อนคลายให้เราในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี


มากกว่าการมีบ่อน้ำรินหรือบ่อน้ำล้นสำหรับการจัดตกแต่งสวนในบ้านแล้ว “สวนน้ำตก (Tropical Rainforest)” ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้พักอาศัยที่ต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น และทำให้การพักผ่อนที่บ้านในช่วงวันหยุดไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เสมือนเราได้ไปเที่ยวเขาใหญ่ในทุก ๆ วันความสวยงามของการจัดสวนน้ำตกด้วยการใช้ “หินธรรมชาติ” ทำให้ผู้พักอาศัยรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติ หินดูกลมกลืนกับต้นไม้ที่ต้องนำมาจัดวาง แต่การใช้หินธรรมชาติจะมีน้ำหนักมาก จึงต้องมีผู้ชำนาญหรือมีประสบการณ์ในการคำนวณโครงสร้างการรับน้ำหนักของหินนี้ให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานจริงนั่นเองComments


Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Line
  • Facebook
  • Youtube
  • TikTok
  • Instagram
bottom of page